TEST | Hero | VI24 | Seeds

Обмеження відповідальності

Загальні Умови використання веб-сайту компанії Рійк Цваан

Користуючись даним веб-сайтом, Ви приймаєте Загальні Умови використання веб-сайту компанії Рійк Цваан, викладені далі. Ви  заявляєте, що  не покладатиме відповідальність на Rijk Zwaan Zaadteelt an Zaadhandel BV та/або одну чи декілька її дочірніх компаній (далі у тексті разом – Рійк Цваан) за інформацію, рекомендації та/або поради, що містяться на даному веб-сайті. Компанія Рійк Цваан не дозволяє використовувати  сайт, не прийнявши  Загальні Умови.

Даний веб-сайт компанії Рійк Цваан складено з найвищою ретельністю. Однак, Рійк Цваан не дає жодних гарантій того, що інформація, яка, включає, але не обмежуючись,  описи сортів і технічні поради щодо методів вирощування, яка міститься на даному веб-сайті або на яку даються посилання на  сайті, є повною і точною, а також відповідає цілям, користувачів сайту. Відповідно, Рійк Цваан не бере на себе жодної відповідальності за шкоду, завдану прямо чи опосередковано використанням  веб-сайту, у тому числі реальні збитки або упущену вигоду, за виключенням випадків, коли це є наслідком умисної неправомірної поведінки або грубої необережності зі сторони  Рійк Цваан. Крім того, Рійк Цваан не нестиме відповідальності за будь-яку шкоду, яка є прямим чи непрямим наслідком нездатності користуватися  сайтом.

Рійк Цваан зберігає за собою право у будь-який час вносити зміни у даний веб-сайт, у тому числі, і Загальні Умови використання веб-сайту компанії Рійк Цваан.. Рійк Цваан не нестиме жодної відповідальності за можливі наслідки таких змін. Нікому, крім Рійк Цваан, не дозволяється вносити зміни у  веб-сайт.

Даний веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти. Оскільки, Рійк Цваан не контролює зміст веб-сайтів третіх осіб, Рійк Цваан не бере на себе жодної відповідальності за інформацію, що надходить прямо чи опосередковано з веб-сайтів третіх осіб.

Даний веб-сайт може містити посилання на сорти, які не поширюються у певних країнах. Такі посилання, за будь-яких обставин, не означають, що Рійк Цваан продаватиме або має намір продавати такі сорти у таких країнах.

Рійк Цваан не несе будь-яку відповідальність за пряму чи опосередковану шкоду комп’ютерному обладнанню і/або програмному забезпеченню, завдану безпосередньо або опосередковано використанням даного веб-сайту.

Уся інформація і зображення на  веб-сайті захищені авторським правом Рійк Цваан, якщо не зазначене інше. Жодну частину змісту  веб-сайту не дозволяється відтворювати та/або публікувати шляхом друку, фотокопіювання, у цифровій або будь-якій іншій формі, без попередньої письмової згоди Рійк Цваан.

Дані Загальні Умови використання веб-сайту компанії Рійк Цваан регулюються законами Нідерландів. Усі спори підлягають розгляду в Суді загальної юрисдикції у м. Гаага (Нідерланди). При цьому Рійк Цваан залишає за собою право подавати позови до суду країни користувача веб-сайту, у якій останній має зареєстровану компанію або у якій користувач має реальне діюче підприємство.

Оригінальна англомовна версія має переважну силу www.rijkzwaan.com